Drobné štěně opuštěné na poli poprvé pocítilo lásku

Do jejich osamělého sousedství bylo umístěno malé štěně, které se za svůj krátký život určitě dočká změn od lepších časů až po současnost.

Teprve odtud se rychle zhoršila, ale naštěstí ji náhodou objevili nějací altruisté a vyzvedli ji.

Utěšovali ji a pevně ji drželi v náručí.

Nazvali ji Daisy a také ji přivedli na tento svět, kde bude určitě připravena začít se zotavováním a směřovat k novému životu!

Leave a Comment