Můj majitel mě krutě opustil v příkopu, myslel si, že už nejsem užitečný, ale já odmítl zemřít

Když někoho opravdu milujete, budete mu stát po boku za všech okolností! Tohle jsem si myslel.

Když někoho opravdu milujete, budete po jeho boku za všech okolností, nejen v rámci šťastných okamžiků, ale i v rámci nejtěžších bitev. to platí pro všechny nebo všechny druhy vztahů píše androdass.com

Existují však ti, kteří nevědí, co je to mít rád bezpodmínečně, zejména pokud se to týká jejich domácích mazlíčků. Mnoho zvířat je obětí nejkrutějšího zanedbávání a nedbalého zacházení.

První roky života tohoto drobného tvora byly medem na vločkách, jeho lidský otec ho miloval pro jeho krásu a dobré chování.

Malý chlupáč miloval všechny členy své rodiny a byl jim vždy věrný, ale láska, která je spojovala, byla podrobena zkoušce, když byl vystaven alespoň jednomu z nejstrašnějších týrání.

Jednoho dne hry se malé zvíře vplížilo na dvůr souseda, který mu dal “lekci”, jež ho navždy poznamenala a zanechala ubohého psa se zlomenou páteří.

Když to majitel zjistil, daleko od rozhořčení a obrany, rozhodl se naléhavě obvinit.

V tomto případě nedošlo k žádným stížnostem; pro rodinu bylo jednodušší odejít štěně opuštěné v příkopu, místo toho, aby vedle něj bojovala, aby ho naléhala dopředu a bránila ho za zneužívání, které trpělo.

Jedna žena ho našla opuštěné a poznala ho, byla tak dojatá věcmi, že se rozhodla zachránit spoustu z něj.

Nebyla by tak zlá jako ti lidé, které zvíře potkalo, a tak ho okamžitě přivedla domů.

Jakmile se tam chlupáč dozvěděl, že je v bezpečí, a “začal vrtět ocasem”, v souladu se zachráncem.

Chudák byl v takové bolesti, že se nemohl hýbat, zranění páteře ho zanechalo postiženým a ona nebo on věděli, že ho musí vyžadovat u odborníka, pokud ho chce zachránit.

Tato žena měla touhu bojovat s chlupatým mužem po svém boku a několik měsíců bylo zvíře podrobeno bolestivým terapiím. Jeho rehabilitace nebyla ani v nejmenším snadná , ale s dostatkem lásky se tvor vrátil k životu s úsměvem.

Žena, která našla tohoto chlupáče, neseděla nečinně a aby zvířeti pomohla, rozhodla se kontaktovat organizaci Animal STEP, která se zabývá právy zvířat a která ji provedla metodou .

Byli také svědky obnovy tohoto chlupatého psa a byli to ti, kteří svůj případ zveřejnili na sociálních médiích.

Zdroj: androdass.com

Leave a Comment