Dva chlapci našli malé štěně: věděli, že ho sami nezachránili

Počasí tohoto letního dne bylo docela příjemné…

Malý chlapec byl nadšený, že se konečně vrátí domů…

Když procházel kolem polí, mladý muž náhle uslyšel hlasité zvuky. Znělo to, jako by někdo hlasitě volal o pomoc. Nathan se rozhodl zastavit a zeptat se, co se děje. O minutu později se již pohyboval k odtokové trubce, ze které vycházel hlas.

Zde mu byl předložen alarmující obrázek. Drobné štěňátko se plácalo ve vodě, jak to jen šlo. Slabý a zablácený, pohupoval se v zoufalství, které bylo velmi zablácené.

Čas od času se malý kluk zastavil a chytil se za okraj tlapkami.

Opodál stáli dva chlapci. Natáhli ruce pro štěně, ale nemohli na něj dosáhnout. Malé štěně se ale chlapci přesto podařilo získat. Záchranář si štěně odvezl domů a plánuje si ho nechat pro sebe.

Leave a Comment